Ombygning i og omkring City2

Opdateret den 3. oktober

Grønt p-dæk rives ned

I uge 43 begyndes nedrivning af grønt p-dæk som del af bygningen af den nye bydel.

Ligeledes starter nedrivning af McDonalds i uge 43 og der sættes nye glasværn bag McDonalds.

Opdateret den 1. oktober

Omlægning af Blekinge Boulevard går nu i gang

Nu begynder omlægningen af Blekinge Boulevard, som skal give en ny vejføring i Høje Taastrup C og for alvor skabe plads til den nye by.

Den nuværende Blekinge Boulevard bliver nedlagt og erstattet af en ny vej, som har arbejdsnavnet Ny Blekinge Boulevard. Det bliver den største trafikale ændring i hele Høje Taastrup C-projektet.
Man vil under hele arbejdet kunne køre fra Hveen Boulevard til Halland Boulevard.

Omlægningen af Blekinge Boulevard er det helt centrale greb i Høje Taastrup C: Den vil nemlig frigive plads til den nye bydel med boliger og et grønt, aktivt parkstrøg, som skal forbinde Høje Taastrup Station med City2.

Sammenlægningen af kørebanerne på Skåne Boulevard er i fuld gang, og med den forestående omlægning af Blekinge Boulevard bliver der sagt endegyldigt farvel til de store, pladskrævende øst- og vestgående boulevarder i Høje Taastrup.

Ny Blekinge Boulevard bliver en hovedadgang til Høje Taastrup C. Den får et vejforløb direkte i forlængelse af Høje Taastrup Vej, og der etableres lyskryds ved hhv. Postgade og Carl Gustavs Gade.

Arbejdet begynder med, at den nordlige vejbane på Blekinge Boulevard bliver nedlagt, og at al trafikken samles på den sydlige vejbane. Når Ny Blekinge Boulevard åbner, nedlægges også den sydlige Blekinge Boulevard.

I dag løber Blekinge Boulevard under Høje Taastrup Boulevard i form af to viadukter. Viadukterne brydes ned og terrænet fyldes op, så det kommer op i samme niveau som det omkringliggende område. Området bliver dermed klar til at indgå i etableringen af den nye, sammenhængende by med boliger og parkstrøg.

Arbejdet med omlægningen af Blekinge Boulevard begynder i slutningen af september/starten af oktober. Ny Blekinge Boulevard forventes at åbne i slutningen af april 2020.

 

Og vejens navn er…

De nye veje i Høje Taastrup C vil blive opkaldt efter købstæderne fra Skåne, Halland og Blekinge for at understrege forbindelsen til de nuværende svenske vejnavne. Der arbejdes i øjeblikket med konkrete forslag til vejnavne. Ny Blekinge Boulevard er derfor foreløbig et arbejdsnavn.


Farvel til fortidens veje – goddag til ny by

Vejstrukturen i Høje Taastrup by er fra begyndelsen af 1970’erne, hvor man forestillede sig, at Høje Taastrup By skulle huse op mod 80.000 borgere og 80.000 arbejdspladser, og der derfor skulle sikres nem adgang med bil.

Man anlagde derfor de store Blekinge og Skåne Boulevarder, og mellem vejbanerne har der været store arealer med jordvolde, som igennem mange år var reserveret, så der kunne anlægges op til 12 kørebaner, seks i hver retning.

Så mange vejbaner er der ikke brug for i dag, og ved at omlægge Blekinge Boulevard, skaber man plads til nye boliger og parkstrøg på nordsiden af City2. P-pladserne på nordsiden af City2 bliver sammen med INGO-tanken flyttet om til sydsiden af City2 – her skabes der plads, idet vejbanerne på Skåne Boulevard er ved at blive lagt sammen.

 

Du kan holde dig opdateret her: højetaastrupc.dk

Illustration

Luftfoto over Høje Taastrup C, der viser nye veje/stier og veje/stier mv., som nedlægges.