Konkurrencebetingelser

FORTRYDELSESRET

I forbindelse med enkeltstående sms- og mms-tjenester.

 

Fortrydelsesret

Du kan fortryde den indgåede aftale om køb af den pågældende indholdstjeneste efter forbrugeraftalelovens §17.

 

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen.
Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

 

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

 

City2

Cityringen
2630 Taastrup

Tlf. 43 32 01 00

Det forhold, at vi allerede har leveret indholdstjenesten helt eller delvis, begrænser ikke din fortrydelsesret.