Mit PLUS+ - Vilkår og betingelser

Generelt

City2 tilbyder et fordelsprogram, som administreres og ejes af

Danske Shoppingcentre P/S
Cvr. 37070726
Cityringen 24
2630 Taastrup

1. Hvem kan blive fordelskunde

1.1 Privatpersoner, der er fyldt 15 år kan blive medlem af fordelsprogrammet ("fordelskunde"). Det er gratis og uforpligtende at blive fordelskunde – du forpligter dig ikke til køb.

1.2 Er du under 15 år skal du sende en e-mail til support@emplate.it, hvis du ønsker at oprette et medlemskab til fordelsprogrammet med dine forældres accept.

1.3 Du skal have et mobilnummer samt en e-mailadresse. Vi bruger dit mobilnummer til at bekræfte, at det er dig, som opretter dig i fordelsprogrammet. Vi bruger din e-mail som dit brugernavn og til at sende opdateringer vedr. fordelsprogrammet, samt markedsføringsmateriale fra Danske Shoppingcentre P/S og City2 (se punkt 2.4).

2. Indmeldelse og medlemskab

2.1 Indmeldelse kan ske på City2s hjemmeside eller ved at downloade centrets PLUS+ app, som du kan hente i App Store eller Google Play. Du skal indtaste dine person- og kontaktoplysninger for at blive medlem. Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores Privatlivspolitik.

2.2 Du logger derefter ind ved at indtaste e-mailadresse og selvvalgt password, som oprettes ved indmeldelse.

2.3 Det er kun tilladt at oprette én profil pr. person, og legitimation skal kunne fremvises ved forespørgsel, når du benytter medlemskabet. Der er tale om et personligt medlemskab, der kun må benyttes af personen med det navn, der fremgår af profilen.

2.4 Samtykke

2.4.1 Ved indmeldelse i fordelsprogrammet giver du samtidig samtykke til at modtage markedsføring fra City2, Danske Shoppingcentre P/S samt fra samtlige af Danske Shoppingcentre P/S’ 17 andre centre (oplistet her) om centrenes produktsortiment (se de specifikke produktkategorier samt former for service her) via e-mail, push-beskeder i City2 appen, sms og sociale medier (f.eks. Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat). Markedsføringen omfatter endvidere materiale om fordelskonceptet ”Plus+” og andre tilbud, herunder konkurrencer, invitationer til events, fordelsrabatter o.l., der kan bruges i de oplistede centre.

2.4.2 Med i samtykket hører, at Danske Shoppingscentre P/S og de oplistede centre må sende dig fx e-mails, hvor du bliver bedt om at opdatere dit samtykke og evt. udvide med nye kommunikationskanaler.

2.4.3 Du giver samtidig samtykke til, at Danske Shoppingcentre P/S må behandle dine oplyste personoplysninger i overensstemmelse med Danske Shoppingcentre P/S’ Privatlivspolitik, herunder med henblik på at udsende markedsføringsmateriale. Danske Shoppingcentre P/S må ligeledes bruge interesseoplysninger eller adfærdsdata, som du har afsat på tværs af ovenstående kommunikationskanaler (f.eks. via cookies - se vores Cookiepolitik her) til at målrette markedsføringen til mig.

2.4.4 Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, f.eks. på city2.dk. Se dog punkt 5, 6.6 og 6.7 for så vidt angår konsekvenserne for dit medlemskab, hvis du trækker henholdsvis hele eller dele af dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale tilbage.

3. Hvordan optjenes point

3.1 Du kan optjene point ved fx at udfylde flere oplysninger om dig selv og dine interesser, ved at følge butikker mv.

3.2 Check ind på PLUS+ app'en

3.2.1 Du kan også optjene point ved at checke ind på app’en, hver gang du besøger City2. Det er ikke muligt, at checke ind på andre måder end med PLUS+ app’en.

3.2.2 Du kan kun checke ind én gang om dagen.

3.2.3 For at checke ind i PLUS+ app’en, skal du tillade, at app’en får adgang til din mobile enheds lokalitet samt evt. kamera, så du kan scanne det aktuelle centers QR-kode. Du kan læse mere om vores brug af dine personoplysninger, herunder brug af oplysninger om din mobile enheds lokalitet, i vores Privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke til brug af disse oplysninger tilbage.

4. Brug af point i City2

4.1 Du skal være PLUS+ medlem af City2 for at kunne bruge dine optjente point.

4.2 Du kan bruge dine optjente point ved at indløse fordele i City2 PLUS+ app'en og på city2.dk. Hvis du allerede har tilmeldt dig eller på et senere tidspunkt tilmelder dig fordelsprogrammet i flere af Danske Shoppingcentre P/S’ andre centre* (se listen over centre her), kan du bruge dine optjente PLUS+point i de centre, hvor du er tilmeldt.

4.3 Det er kun muligt at indløse fordele i City2 via City2s PLUS+ app. For at bruge dine optjente point i andre centre, for hvilke du også har tilmeldt dig fordelsprogrammet, skal du bruge det pågældende centers app. Derudover kan du benytte point ved at deltage i konkurrencer mv. via city2.dk eller på andre centres hjemmesider, hvor du er tilmeldt.

4.4 Fordele (f.eks. gavekort, rabatkuponer eller produkter) indløses ved at gå til den butik/aktivitet, som udbyder fordelen. Når fordelen indløses, trækkes der points fra din app f.eks. ved, at ekspedienten swiper din app i ekspedientens system. De point, som bruges på fordelen, fratrækkes dermed din pointsaldo i app’en.

4.5 Fordele (f.eks. gavekort, rabatkuponer eller produkter) indløst via PLUS+ app’en, kan ikke ombyttes til kontanter. Der er altså ingen direkte sammenhæng mellem antal point og fordelens værdi.

4.6 City2 forbeholder sig retten til at nægte indløsning af fordele, og forbeholder sig retten til at fjerne/nulstille optjente point, hvis fordelsprogrammet er benyttet i strid med nærværende vilkår og betingelser.

5. Bortfald af optjente fordele

5.1 Bemærk at optjente fordele er gyldige i 1 år fra den periode, hvor dine point er optjent. Eksempelvis udløber alle point, du har optjent i december 2022 ultimo december 2023. Vi kan dog udbyde kampagner, hvor fristen for at bruge en eventuel fordel m.m. vil være kortere. En sådan kortere frist vil fremgå af den enkelte kampagne.

6. Frameldelse som fordelskunde og opløsning af fordelsprogram

6.1 Danske Shoppingcentre P/S forbeholder sig retten til at ophæve et medlemskab med øjeblikkelig virkning, hvis medlemskabet misligholdes af fordelskunden fx ved manglende overholdelse af nærværende vilkår og betingelser, eller ved misbrug af det personlige medlemskab, herunder, men ikke begrænset til, hvis medlemskabet bruges og point indløses af andre i strid med punkt 2.3. Ved en ophævelse efter dette vilkår mister du muligheden for fremadrettet at optjene point samt indløse dine allerede optjente point.

6.2 Danske Shoppingcentre P/S forbeholder sig retten til at opløse fordelsprogrammet, ved at kontakte fordelskunder via disses angivne kontaktoplysninger, hvorefter fordelene ikke længere er tilgængelige.

6.3 Du kan til enhver tid framelde dig som fordelskunde i City2 ved at sende en mail til gdpr@danskeshoppingcentre.dk, i City2s app under Mere > Profilindstillinger > tryk på ”Slet min profil” eller på Mit PLUS+ på city2.dk. Se punkt 4 for så vidt angår konsekvenserne af din framelding som fordelskunde i City2. Skriver du til gdpr@danskeshoppingcentre.dk, kan du også framelde dig som fordelskunde i samtlige af de øvrige centre, hvor du måtte være tilmeldt, jf. punkt 4.2. Se punkt 6.7 for så vidt angår konsekvenserne af din framelding som fordelskunde i samtlige centre.

6.4 Ved frameldelse som fordelskunde i City2, herunder i medfør af punkt 6.3 eller 7.2, mister du fremadrettet muligheden for at optjene point i City2. Du kan dog i perioden fra frameldelsen og tredive (30) dage frem indløse dine allerede opnåede point i City2 samt de øvrige centre, du måtte være tilmeldt, jf. punkt 2. Din indløsningshistorik af tidligere benyttede point i City2 vil dog ikke kunne ses fra og med din frameldelse. Når du har frameldt dig som fordelskunde, kan sådanne oplysninger ikke genskabes.

6.5 Hvis du trækker dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale tilbage, dvs. via enhver kommunikationskanal, vil det blive sidestillet med, at du framelder dig som fordelskunde i samtlige centre, hvor du er tilmeldt. Se punkt 7 for så vidt angår konsekvenserne af din framelding i medfør af dette punkt.

6.6 Hvis du kun trækker dit samtykke delvist tilbage, f.eks. trækker samtykket til at modtage markedsføringsmateriale via push-beskeder i City2 appen, kan du stadig være medlem.

6.7 Ved frameldelse som fordelskunde i samtlige centre, hvor du er tilmeldt, mister du fremadrettet muligheden for at optjene point. Du kan dog i perioden fra frameldelsen og tredive (30) dage frem indløse dine allerede opnåede point i City2 samt de øvrige centre, du måtte være tilmeldt, jf. punkt 2. Din indløsningshistorik af tidligere benyttede point vil dog ikke kunne ses fra og med din frameldelse. Når du har frameldt dig som fordelskunde, kan sådanne oplysninger ikke genskabes.

7. Ændring af vilkår

7.1 Danske Shoppingcentre P/S forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser, herunder indholdet af fordelsprogrammet. De til enhver tid gældende vilkår findes i City2s PLUS+ 'en app og på city2.dk.

7.2 Ændringer vil blive kommunikeret via e-mail eller via app'en. Vi kan ændre disse vilkår og betingelser uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Hvis de ikke er, får du et varsel på en måned. Du vil blive præsenteret for ændringerne, når du vil logge på city2.dk/mit-plus eller hvis du bruger City2s app. Hvis du ikke aktivt accepterer disse ændringer for City2 inden fristen på en måned, betragtes den manglende accept som en framelding af som fordelskunde i City2. Se punkt 6.4 for så vidt angår konsekvenserne af din framelding.

7.3 Såfremt en ændring vedrører persondataretlige forhold, der kræver samtykke, vil vi indhente aktivt samtykke fra dig i henhold til gældende databeskyttelsesregler.

8. Kontakt og klagemuligheder

8.1 Hvis du har spørgsmål til at være fordelskunde eller klager, kan du kontakte Danske Shoppingcentre P/S direkte på gdpr@danskeshoppingcentre.dk.

8.2 Du kan frit indbringe en tvist, som opstår i forbindelse med fordelsprogrammet eller et køb herigennem, for Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/).

8.3 Hvis du har bopæl i et andet EU-land, kan du også frit indbringe en tvist, som opstår i forbindelse med fordelsprogrammet eller et køb herigennem, for EU kommissionens online klageplatform (http://ec.europa.eu/odr).

*PLUS programmet og PLUS+ apps vil være successivt tilgængelige i alle vores centre, dog senest 31.12.22.